Maandelijks archief: april 2012

To Electrabe(l) or Not To Electrabe(l)

Ik geef toe. Net als vele andere, zoniet de meeste Vlamingen, was ik ook wat ingedommeld.

Ik geef nog iets toe. Ik ben hondstrouw. Trouw aan zowat alle derde partijen die mij goederen en diensten leveren. Voor u zich iets in uw hoofd haalt ;-), ik heb het bijvoorbeeld over mijn tandarts en mijn kapper bij wie ik reeds tientallen jaren patiënt en klant ben. Ik ga zo goed als altijd naar dezelfde buurtwinkel. Ik rijd nu al met mijn derde Volkswagen op rij. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan, u hebt het wel begrepen…

Dus ook al jaren klant bij “huisleverancier” Electrabel. Misschien herkent u zich ook wel in dit plaatje.

Ondertussen bleven de energieprijzen maar stijgen, ook al bestond er wel concurrentie. In theorie toch. In de praktijk waren we in slaap gesukkeld en werd Electrabel slapend rijk.

Nu zijn we echter wakker geschud. Er is een klik in ons hoofd gebeurd:

 • er bestaan wel degelijk andere energieleveranciers die tevreden zijn met minder exuberante winsten.
 • overstappen van de ene naar de andere leverancier is eigenlijk een fluitje van een cent. Uiteindelijk is het de nieuwe leverancier die al het werk doet.
 • en er is alle heisa die ontstaan is na het mediatiek knoeiwerk van de federale regering met hun zaligmakende bevriezing van de energieprijzen, met hun onduidelijke wetten, hun “interpretatieve” wetten die de onduidelijke wetten moesten verduidelijken, enz. enz.

Toch was er nog een kans dat ik bij Electrabel zou blijven, want afgelopen week was er belangrijk nieuws aangekondigd: Electrabel zou niet alleen de gasprijzen toch niet indexeren op 1 april, maar nog belangrijker (want aardgas heb ik toch niet nodig), ze zou een “substantiële” verlaging van alle tarieven doorvoeren. Althans, dat is wat de federale regering ons met veel bombarie wou doen geloven.

De ontnuchtering was groot. De “spectaculaire” verlaging van de Electrabel-prijzen was maar van toepassing op een kleine minderheid van de klanten, namelijk op de contracten met vaste prijs, niet op die met een variabele prijs, zoals mijn OptiBudget contract.

Niet alleen dit non-event, maar ook de manier waarop Sophie Dutordoir, CEO van Electrabel deze “stunt” kwam toelichten in Terzake, was de spreekwoordelijke druppel. Zo beweerde ze…

 • dat Electrabel altijd “correcte” prijzen had aangerekend;
 • dat ze de prijzen niet vroeger, maar pas nu kon verlagen omwille van hun investeringen in dienstverlening naar klanten tengevolge van de “liberalisering” van de markt;
 • maar ze had ook nog het lef te beweren dat enkel bij Electrabel de energiebevoorrading altijd verzekerd zou zijn. Terwijl dit nota bene de verantwoordelijkheid van de netbeheerders is, en bijgevolg totaal onafhankelijk van de energieleverancier die je kiest.

Een kleine simulatie leert overigens dat zelfs na de daling van de vaste prijzen (bv. FixPlus contracten, zie tabel verder) deze ongeveer of net onder het niveau van de variabele prijzen komen te liggen (EnergyPlus of OptiBudget contracten).

Electrabel OUT dus, maar wie IN?

Doe de V-test! wordt wel eens geroepen. Of vergelijk op mijnenergie.be.

Tussen haakjes: in de tabel hieronder zie je nogal grote verschillen tussen mijnenergie.be en de VREG-simulator voor Electrabel FixPlus (vaste prijzen). Ik vermoed dat de VREG nog geen rekening houdt met de nieuwe, lagere tarieven terwijl mijnenergie.be dat wél al doet.

Aangezien ik geen gasaansluiting heb, is de vergelijkingstest niet zo moeilijk in mijn geval. Ik heb er mijn laatste elektriciteitsverbruiksfactuur op nageslagen en de tellerstanden (dubbel tarief) geëxtrapoleerd naar een volledig jaarverbruik. Ik deed een simulatie op basis van een piekuurverbruik van 3.500 kWh en een daluurverbruik van 5.000 kWh.

Vrij vlug beperkte mijn shortlist zich tot een aantal kleinere en jonge spelers op de energiemarkt, zoals Lampiris, Eneco en Elegant.

Mijn aandacht werd getrokken door Elegant (elegant_energie op Twitter), een piepjonge energieleverancier. Ze zijn pas vorige week gestart en zijn een beetje de underdog. Volgens hun website willen ze duurzame groene stroom, enkel geproduceerd in Vlaanderen, aan de Vlaamse gezinnen en kmo’s leveren. Door het beperken van hun werkingskosten (online contacten, facturatie enkel via email bv.) en door tevreden te zijn met minder spectaculaire winstmarges dan Electrabel, kunnen ze scherpe tarieven aanbieden.


(klik op foto voor Terzake reportage)

Ik hoop dat Elegant haar beloftes kan nakomen, want hun no-nonsense aanpak bevalt me wel. Mijn aanvraag tot overstap is vertrokken. Ik ben benieuwd, en hoop dat de overstap vlotjes verloopt want ik ben nu ook weer niet van plan om jaarlijks van energieleverancier te veranderen.

Zoals eerder gezegd, ik ben namelijk hondstrouw. Tenzij het echt niet meer verder kan…

Update 25.04.2012

Deze namiddag heb ik een welkomstmail ontvangen van Elegant met mijn nieuw contract en de melding dat ik vanaf 01.06.2012 (zoals gevraagd) stroom zal ontvangen van Elegant. So far so good 🙂

Update 27-28.04.2012

Guido Camps, de prijzendirecteur van de CREG, zegt dat het prijsverschil tussen Electrabel en de goedkoopste energieleverancier op de markt, kan oplopen tot maar liefst 35 procent. Zie artikel in Knack en uitgebreid interview in De Standaard van 28.04.

Update 16.05.2012

Brief van Eandis gekregen met de vraag om de meterstanden door te geven:

Update 31.05.2012

Laatste dag bij Electrabel. Morgen zijn we bij Elegant! Meterstanden via website aan Eandis doorgegeven. Dan is het nu wachten op de eindafrekening.

Update 01.06.2012

Net middernacht voorbij en voor de e-services van Electrabel besta ik blijkbaar al niet meer… 🙂 Met een beetje geluk vergeten ze de eindafrekening te sturen!

Update 12.06.2012

Ik ondervind een pervers effect door het wisselen van energieleverancier. Deze maand moet ik immers tweemaal betalen:

 1. Slotfactuur van Electrabel. In tegenstelling tot wat ik de 1e juni nog hoopte, heeft Electrabel wel degelijk niet vergeten zijn eindfactuur te maken 😉
 2. Ik heb ook mijn allereerste voorschotfactuur van Elegant gekregen.

Deze nieuwe voorschotfactuur lijkt me bovendien wat aan de hoge kant: €172 hetgeen op een paar eurocent na evenveel is als het voorschotbedrag dat Electrabel mij vorig jaar wou opleggen… Toeval of niet? Bizar is het alleszins wel…

Het voorschotbedrag kan je bij Electrabel echter eenvoudig zelf online wijzigen, via “Mijn Online Energiedesk” (zeer handig trouwens) wat ik toen (zo’n jaar geleden dus) ook onmiddellijk gedaan heb. Ik had mijn voorschotbedrag naar een meer aanvaardbare €150 teruggebracht.

Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat ik na het kiezen van een goedkopere energieleverancier, méér voorschotten zou betalen en dus ben ik aan het rekenen geslagen. Op basis van mijn reëel (geëxtrapoleerd) jaarverbruik 2011-2012 (tellerstanden op 31 mei) heb ik gesimuleerd wat dergelijk verbruik mij uiteindelijk bij Elegant zou kosten. Afgerond kwam ik uit op zo’n €135 voorschot per maand, hetgeen mij een stuk evenwichtiger en realistischer lijkt.

Mailtje gestuurd naar Elegant, inclusief mijn berekening en voorstel, met de vraag of zij de voorschotfacturen willen aanpassen.

Update 16.06.2012

Persoonlijk mailtje teruggekregen van de chief himself met een complete uitleg over hoe de voorschotbedragen berekend worden.

Voor de berekening van uw voorschotfactuur baseren we ons op gegevens van de netbeheerder. Uw netbeheerder, aan wie u de meterstanden doorgeeft, maakt een schatting van uw jaarverbruik op basis van de meterstanden waarover hij beschikt.

We bepalen onze voorschotten zodanig dat het verschil tussen de aangerekende voorschotten en de uiteindelijke afrekening (die u eenmaal per jaar ontvangt) zo klein mogelijk is. Op die manier houden we het bedrag dat bij de afrekening moet bijbetaald of teruggestort worden onder controle.

Mogelijk lag ook de raming van de netbeheerder te hoog in uw geval.

Ik vermoed inderdaad dat Eandis zich gebaseerd heeft op oude meterstanden of zelfs oude schattingen. Mijn woning was toen nog maar pas uit de bouwfase, en er was nog geen zolderisolatie aangebracht.

Elegant is dus akkoord met mijn voorstel van (lager) voorschotbedrag. Suggestie: een online tool voor aanpassing van voorschotbedrag zou trouwens handig zijn 😉

Die mannen (en vrouwen) van Elegant zijn “goed bezig”. Zelfs in het weekend antwoorden. Dat getuigt van professionalisme en klantgerichtheid.

Zo, ik denk dat we goed vertrokken zijn…

De Stille Zaterdag van de MIVB

20120408-062244.jpg20120408-062353.jpg

Paaszaterdag had voor de MIVB een stille Brusselse zaterdag moeten worden zoals er 52 in een jaar zijn. Het is echter een bijzonder zwarte zaterdag geworden.

Wat eerst een banaal ongeval leek, ontaardde in agressie tegen een personeelslid van de MIVB.

Wat eerst een (voor sommigen banaal) geval van agressie leek – zoals er zich spijtig genoeg meer en meer voordoen – mondde uit in blind, zinloos geweld met dodelijke afloop.

Een vader van 5 kinderen, op amper enkele maanden van zijn pensioen, voerde zijn job meticuleus uit zoals de MIVB procedures het voorschrijven, maar bekocht het met zijn leven.

Is dit nu de spreekwoordelijke druppel? Of moeten er nog doden vallen voor actie ondernomen wordt?

De Brusselse Big Apple blinkt mooi van ver, maar als je van korter bij kijkt, zijn er vele rotte plekken te ontwaren. Ondertussen neemt de Brusselse Procureur des Konings Bulthé een schijnheilige “Petrus”-houding aan. De haan had nog geen twee keer gekraaid en ziedaar, flamboyante Bruno stond temidden van het Redersplein een persconferentie te geven en gebruikte de gevleugelde woorden “spuugzat” en “gratuit geweld” in één zin… Geveinsde verontwaardiging of gemeend? Ik hoop het tweede maar vrees het eerste.

Want wat is er echt aan de hand in Brussel? Als Brusselse politieagenten, vaak met risico voor eigen leven, agressieve jongelingen oppakken, zien zij diezelfde jongelingen enkele uren nadien weer vrolijk op straat rondlopen… Vrijgelaten op bevel van het Parket. Hoe frustrerend moet dat niet zijn voor die politieagenten die uiteindelijk ook maar hun job doen en de procedures volgen?

Wie is de grote baas van het Parket? Juist, de Procureur des Konings. Was B.B. in een vorig leven niet de Dirty Harry onder de onderzoeksrechters? Misschien kan Brussel wel een Dirty Harry gebruiken om de rotte plekken in de Big Apple weg te snijden.

Sommige reacties van lokale Brusselse baronnen zijn echter niet van die aard dat de malaise vlug zal opgelost geraken. Zo was er de tweet van Philippe Moureaux, burgemeester van Molenbeek, met de obligate uitdrukking van afschuw, gevolgd door een “informatief” maar veelzeggend zinnetje waarin hij benadrukte dat de feiten zich niet afgespeeld hebben in zijn gemeente Molenbeek. Nee inderdaad, het gebeurde op een paar honderd meter daarvandaan. Maakt dat het misschien minder erg? Deze keer heeft hij net niet gezegd dat het om een “fait-divers” gaat… Need to say more?

20120408-061539.jpg

Hoe gaat de MIVB reageren?

Die is op zoek naar een nieuwe directeur-generaal. Er zijn reeds meer dan 50 kandidaten. Hopelijk hebben ze een volledige jobomschrijving toegestuurd gekregen… De directeur-generaal die erin slaagt om de nodige veiligheidsmaatregelen snel te implementeren, verdient van mij gerust een bonus.

Dat het MIVB-personeel het werk heeft neergelegd enerzijds als eerbetoon aan hun overleden collega, anderzijds om hun ongenoegen te uiten, is volledig te begrijpen. Dat dit zou uitmonden in een langdurige staking, valt echter niet goed te praten. Hopelijk levert het gesprek met de verantwoordelijke ministers concrete resultaten op.

Of hoe het dramatisch weekend van de Brusselse vervoersmaatschappij bol staat van de paasthematiek. Hoewel ik vermoed dat slachtoffer noch dader een katholieke achtergrond hebben…

Mag ik u toch een Zalig en vooral Vredevol Pasen toewensen?

Interestberekening op spaarrekeningen

De rentevoeten van de spaarrekeningen staan de laatste tijd opnieuw onder druk. BNP Paribas Fortis, de marktleider van de spaarboekjes, bond de kat de bel aan en verlaagde als eerste grootbank de rente op zijn spaarrekeningen. De spaarrente heeft nog nooit zo laag gestaan als nu, zo berichtte De Standaard vandaag.

Update 4 april
Na BNP Paribas Fortis meldt ook Belfius een verlaging van zijn spaarrente. Alle tarieven van Belfius zijn in deze fiches terug te vinden.

De vergoeding op spaarrekeningen bestaat uit enerzijds een basisrente, en anderzijds een getrouwheidspremie. Vroeger bestond er zelfs nog een 2e soort premie, de aangroeipremie.

Banken mogen niet om het even welke rentevoet aanbieden. De Belgische regering beslist zelf over het maximumpercentage van de basisrente en kan het twee keer per jaar veranderen, namelijk in juni en in december. Sinds het nieuwe K.B. van kracht is, heeft het maximumpercentage van 3 % echter niet meer bewogen. Ook de getrouwheidspremie volgt een duidelijke regel: ze moet begrepen zijn tussen 25 % (mag een tiende naar beneden afgerond worden) van de basisrente en 50 % van de maximumbasisrente die de regering heeft opgelegd.

Het berekenen van de interesten op spaarrekeningen is een complexe zaak. Het voorbeeld hieronder kan misschien verduidelijking brengen.

Stel: een bank wil haar spaarrekening vergoeden met 1,65 % basisrente. De getrouwheidspremie moet begrepen zijn tussen 0,40 en 1,50 %.

De twee schema’s hieronder tonen u de impact van uw stortingen en opvragingen op de berekening van uw rente. We hebben 1,65 % genomen voor de basisrente en 0,50 % voor de getrouwheidspremie.

 1. 02/01/2010 : De klant opent een rekening en doet een eerste storting van 1 000 €.
  (klik op de afbeelding om te vergroten)
 2. 01/01/2011 : De bank betaalt zoals ieder jaar de op 31 december en verworven rente en premies. Aangezien de klant op 31 december nog geen verworven premies heeft, wordt alleen de basisrente betaald: 16,45 €.
 3. 02/01/2011 : De getrouwheidspremie van de eerste storting (1) is verworven (5 €). Ze zal pas bij de volgende renteafsluiting, namelijk op 01/01/2012, op de rekening van de klant worden gestort. Een nieuwe verwervingsperiode (12 maanden) van de premie begint te lopen.
 4. 09/03/2011 : de klant doet een tweede storting van 500 €.
 5. 01/01/2012 : De bank betaalt zoals ieder jaar de op 31 december en verworven rente en premies (23,51€).
  De getrouwheidspremie van de eerste storting (5 € verworven op 02/01/2011 (3)) en de getrouwheidspremie gegenereerd door de betaalde interest van de 01/01/2012 (2), 0,08 €, zullen dus worden betaald : 5,08 €. De getrouwheidspremie van de tweede storting (4) is nog niet verworven (verwachting 2,5 €). Ze zal pas bij de volgende renteafsluiting, namelijk op 01/01/2013, op de rekening van de klant worden gestort.
 6. 02/01/2012 : de op 02/01/2011 verworven getrouwheidspremie van de eerste storting was voor een jaar verlengd. Ze is nu verworven, maar zal pas bij de volgende renteafsluiting, namelijk op 01/01/2013, op de rekening van de klant worden gestort.
 7. 09/03/2012 : de getrouwheidspremie van de tweede storting (4) is verworven. Ze zal pas bij de volgende renteafsluiting, namelijk op 01/01/2013, op de rekening van de klant worden gestort. Een nieuwe verwervingsperiode (12 maanden) van de premie begint te lopen.

  (klik op de afbeelding om te vergroten)
 8. 15/02/2011 : de klant haalt 250 € van zijn spaarrekening af. Volgens de wetgeving wordt de opvraging aangerekend op de bedragen waarvan de premieopbouwperiode het minst ver gevorderd is. Het bedrag van 1 000 € zal dus met 250 € worden verminderd. De berekeningsgrondslag van de premie bedraagt dus 750 €. De getrouwheidspremie (3,75 €) die verworven zal zijn op 02/01/2012, zal op 01/01/2013 betaald worden.

Met dank aan Back Office Payments team van Belfius.

Bart De Wever is een beetje een Waal

Hendrik Vuye, professor grondwettelijk recht aan de Université de Namur (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix) reageerde afgelopen weekend in een artikel in De Standaard Weekblad op de haatcampagne die recent tegen hem werd gelanceerd in Franstalige Brusselse media (Le Soir) en de RTBF.

Vandaag volgden hierop prompt een aantal reacties:

Tussen haakjes: kijk eens naar volgend beeld uit de RTBF-reportage. De arme professor wordt toch wel zeer oneerbiedig HENDRIK VUYL genoemd 🙂 :

Lees ook dit uitgebreid interview met prof. Vuye over de knoeiboel van de “grote” zesde staatshervorming: “De Belgische grondwet is een vodje papier.