Maandelijks archief: februari 2012

Gespreksavond met N-VA voorzitter Bart De Wever

Hieronder enkele quotes en ideeën van Bart De Wever tijdens de druk bijgewoonde én uiterst interessante gespreksavond in CC De Ploter in Ternat.

Over pensioenen.

De pensioenleeftijd wordt best gekoppeld aan een soort “index” van de levensverwachting. Dergelijk model is nu in Denemarken ingevoerd. Indien de gemiddelde levensverwachting toeneemt, betekent dit dus automatisch langer werken.

Nog over pensioenen.

Wat is het échte onderscheid tussen zware & niet-zware beroepen?

Als je met tegenzin gaat werken, dan heb je een zwaar beroep…

Over de tweetaligheid (of beter het gebrek daaraan) in Brussel.

Hou zouden Nederlanders reageren als zij in Den Haag niet terecht kunnen in hun eigen taal?

Laten we eens een grote huisruil doen: we halen 6 miljoen Nederlanders naar Vlaanderen en wij trekken naar Nederland.

Hoe zou de toestand in Brussel over 2 jaar zijn? Zouden de Nederlanders de Nederlands-onkundigheid in hun hoofdstad zo lang blijven pikken?

Over het socio-economische.

In dit land gaapt een diepe kloof tussen het haalbare en het noodzakelijke.

Doordat er zoveel regeringspartijen zijn met evenveel verschillende prioriteiten, komen ze er niet toe om te doen wat echt noodzakelijk is voor dit land maar worden hun acties beperkt tot wat haalbaar is voor elk van hun, zonder de moeilijke sprong naar het noodzakelijke te maken.

Over het feit dat Bart De Wever vaak “verweten” wordt een neo-liberaal te zijn.

Mijn voorbeeld is het Duitse model. Jaren geleden lanceerde de regering het herstel van de Duitse economie. De toenmalige regering bestond niet uit liberalen maar uit… socialisten en groenen.

Over Uplace, het megashopping complex in de kanaalzone van Machelen.

Laat ons niet vergeten dat dit project indertijd door Frank Vandenbroucke (en Dirk Van Mechelen) in de vorige Vlaamse Regering sterk werd gesteund. Dat moest de regio een relance bieden na de sluiting van Renault Vilvoorde.

Er is inderdaad heel wat tegenstand tegen het Uplace project. En het zal overlast veroorzaken. Maar tegelijkertijd staan er nauwelijks een paar km. verder, in het Brussels gewest 2 gelijkaardige projecten op stapel.

Als die wél doorgaan, dan gaan de Vlamingen daar ook de (over)lasten van hebben maar blijven de voordelen in het Brussels Gewest.

Over de Vlaamse revolutiegedachte.

Als Vlamingen een mars op Brussel zouden organiseren, blijft de helft al plakken in het eerste café dat ze tegenkomen. Bij de aankomst in Brussel kan het goed zijn dat ik daar als enige sta.

In de beginperiode van de onderhandelingen in 2010 was Bart De Wever nog niet goed gekend bij de Franstalige onderhandelaars en wisten deze niet goed hoe ze met hem moesten omgaan. Zo kreeg hij plots een SMS van een Franstalige onderhandelaar met de tekst:

“Ik zie u graag. Kan dat?”

Wat moest De Wever daar nu van denken? Om zijn correspondent toch maar niet voor het hoofd te stoten, antwoordde hij in een SMS terug:

“Ja. Dat kan…”

Als antwoord kreeg hij terug:

“Ik zie u dan graag. Om 15u.”

Reactie Bart De Wever (niet via SMS teruggestuurd):

Om 15u?? Ofwel zie je mij altijd graag, ofwel nooit! 🙂