Categoriearchief: Maatschappij

Federale Politie – Overtreden van een verkeersvoorschrift

Vandaag ontving één van de leden van het BIN (Buurt Informatie Netwerk) Eizeringen onderstaande e-mail. LET OP! Dit is geen mail die afkomstig is van de politie maar wel van cybercriminelen.

Politie of parket sturen rappels betreffende onbetaalde boetes of minnelijke schikkingen enkel via de gewone post. NOOIT VIA E-MAIL!

Klik dus in géén geval op de link “registreren” of op de logo’s!

Vandaag heeft ook het VTM journaal verwittigd voor dergelijke praktijken.

De Stille Zaterdag van de MIVB

20120408-062244.jpg20120408-062353.jpg

Paaszaterdag had voor de MIVB een stille Brusselse zaterdag moeten worden zoals er 52 in een jaar zijn. Het is echter een bijzonder zwarte zaterdag geworden.

Wat eerst een banaal ongeval leek, ontaardde in agressie tegen een personeelslid van de MIVB.

Wat eerst een (voor sommigen banaal) geval van agressie leek – zoals er zich spijtig genoeg meer en meer voordoen – mondde uit in blind, zinloos geweld met dodelijke afloop.

Een vader van 5 kinderen, op amper enkele maanden van zijn pensioen, voerde zijn job meticuleus uit zoals de MIVB procedures het voorschrijven, maar bekocht het met zijn leven.

Is dit nu de spreekwoordelijke druppel? Of moeten er nog doden vallen voor actie ondernomen wordt?

De Brusselse Big Apple blinkt mooi van ver, maar als je van korter bij kijkt, zijn er vele rotte plekken te ontwaren. Ondertussen neemt de Brusselse Procureur des Konings Bulthé een schijnheilige “Petrus”-houding aan. De haan had nog geen twee keer gekraaid en ziedaar, flamboyante Bruno stond temidden van het Redersplein een persconferentie te geven en gebruikte de gevleugelde woorden “spuugzat” en “gratuit geweld” in één zin… Geveinsde verontwaardiging of gemeend? Ik hoop het tweede maar vrees het eerste.

Want wat is er echt aan de hand in Brussel? Als Brusselse politieagenten, vaak met risico voor eigen leven, agressieve jongelingen oppakken, zien zij diezelfde jongelingen enkele uren nadien weer vrolijk op straat rondlopen… Vrijgelaten op bevel van het Parket. Hoe frustrerend moet dat niet zijn voor die politieagenten die uiteindelijk ook maar hun job doen en de procedures volgen?

Wie is de grote baas van het Parket? Juist, de Procureur des Konings. Was B.B. in een vorig leven niet de Dirty Harry onder de onderzoeksrechters? Misschien kan Brussel wel een Dirty Harry gebruiken om de rotte plekken in de Big Apple weg te snijden.

Sommige reacties van lokale Brusselse baronnen zijn echter niet van die aard dat de malaise vlug zal opgelost geraken. Zo was er de tweet van Philippe Moureaux, burgemeester van Molenbeek, met de obligate uitdrukking van afschuw, gevolgd door een “informatief” maar veelzeggend zinnetje waarin hij benadrukte dat de feiten zich niet afgespeeld hebben in zijn gemeente Molenbeek. Nee inderdaad, het gebeurde op een paar honderd meter daarvandaan. Maakt dat het misschien minder erg? Deze keer heeft hij net niet gezegd dat het om een “fait-divers” gaat… Need to say more?

20120408-061539.jpg

Hoe gaat de MIVB reageren?

Die is op zoek naar een nieuwe directeur-generaal. Er zijn reeds meer dan 50 kandidaten. Hopelijk hebben ze een volledige jobomschrijving toegestuurd gekregen… De directeur-generaal die erin slaagt om de nodige veiligheidsmaatregelen snel te implementeren, verdient van mij gerust een bonus.

Dat het MIVB-personeel het werk heeft neergelegd enerzijds als eerbetoon aan hun overleden collega, anderzijds om hun ongenoegen te uiten, is volledig te begrijpen. Dat dit zou uitmonden in een langdurige staking, valt echter niet goed te praten. Hopelijk levert het gesprek met de verantwoordelijke ministers concrete resultaten op.

Of hoe het dramatisch weekend van de Brusselse vervoersmaatschappij bol staat van de paasthematiek. Hoewel ik vermoed dat slachtoffer noch dader een katholieke achtergrond hebben…

Mag ik u toch een Zalig en vooral Vredevol Pasen toewensen?