Categoriearchief: Media

Het Jaar van de Kaaiman 2014

Beste wensen

Jaar van de Kaaiman 2014

‘Geachte redactie. Is het mogelijk mij een exemplaar van ‘Het jaar van de Kaaiman’ op te sturen? Ik vermoed dat bij mijn krant per ongeluk de eerste drukproef zat. Volstrekt onleesbaar. Hoogachtend, Koen Geens, minister van Justitie.’

Jaja, ‘t is goed vriend. En nog bedankt voor het begrotingstekort en de overheidsschuld, waarover je zo flagrant gelogen hebt.

‘Geachte redactie. Wel een dun boekje. Hoogachtend, Bart De Wever, voorzitter N-VA en NV-A.’

Och Here, wie spreekt? Het heeft een ProNoKal-dieet gevolgd, dat boekje, goed?

‘Geachte redactie. Ik vond alleen de foto’s min of meer geslaagd. Hoogachtend, Annemie Turtelboom, viceministerpresident en Vlaams minister van Begroting en Financiën.’

Dat kunnen we dan van die van u niet zeggen, tenzij als het Halloween is.

Nog iemand? ‘Geachte redactie. Kan ik er een paar gratis krijgen? Ik heb tenslotte naarstig meegewerkt aan de inhoud ervan. Hoogachtend, Johan Vande Lanotte, minister van Mislukkingen.’

Nee. Electrawinds heeft er vijf gekregen, vraag het daar.

‘Geachte redactie, we hebben zonet samen ‘Het jaar van de Kaaiman’ gelezen. Zou het geen goed idee zijn om volgend jaar de beste columns te bundelen in plaats van de slechtste? Hoogachtend, Kris en Hilde Peeters-Crevits, ex-koppel.’

‘Geachte redactie. Kan ik een gesigneerd exemplaar van ‘Het jaar van de Kaaiman’ krijgen? Het is voor een nichtje. Kunt u erin schrijven: ‘Voor Inge. Stockholm vaut bien une fesse.’ Dank bij voorbaat, Yves, secretaris-generaal IDEA, Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Assistentie.’

‘Geachte redactie. Ik hoef geen exemplaar van ‘Het jaar van de Kaaiman’, maar kunt u mij de facturen van de vele correctoren ter controle laten geworden? John Crombez, exfraudejager.’

‘Geachte redactie. Hebt u toevallig 800.000 exemplaren van ‘Het jaar van de Kaaiman’ te veel? Ik wil u daar kosteloos van verlossen. Het is om onze coöperanten te sussen. Patrick Develtere, voorzitter ACW (Alle Centen Weg).’

‘Geachte redactie. Hierbij zend ik u ‘Het jaar van de Kaaiman’ terug. Gelieve de portkosten op onderstaande rekening over te maken. Hoogachtend, Baby Back, vereffenaar sp.a.’

‘Geachte redactie, staat er in ‘Het jaar van de Kaaiman’ iets over onze Karel? Anders moet ik het niet hebben. Hoogachtend, Mireille Schreurs, politierechter Aalst. PS: mocht Peter D’Hondt erin belachelijk gemaakt worden, mag u mij twintig exemplaren toezenden.

‘Geachte redactie, waarom staat in ‘Het jaar van de Kaaiman’ niets over mij en Lisbeth Imbo, noch over haar overstap naar onze partij? Valère Descherp, binnenkort overtuigd Europeaan.’

Enzovoort. Wat een humor toch, bij onze politici. Ook af te lezen aan onze nationale financiën. Ondankbare mensen. Dat ze de zenuwen krijgen in 2015. Voor u, waarde en eerwaarde lezer van De Tijd, gemeend het allerbeste.

(uittreksel uit “Het Jaar van de Kaaiman 2014”, bijlage bij De Tijd van 27 december 2014)

De Stille Zaterdag van de MIVB

20120408-062244.jpg20120408-062353.jpg

Paaszaterdag had voor de MIVB een stille Brusselse zaterdag moeten worden zoals er 52 in een jaar zijn. Het is echter een bijzonder zwarte zaterdag geworden.

Wat eerst een banaal ongeval leek, ontaardde in agressie tegen een personeelslid van de MIVB.

Wat eerst een (voor sommigen banaal) geval van agressie leek – zoals er zich spijtig genoeg meer en meer voordoen – mondde uit in blind, zinloos geweld met dodelijke afloop.

Een vader van 5 kinderen, op amper enkele maanden van zijn pensioen, voerde zijn job meticuleus uit zoals de MIVB procedures het voorschrijven, maar bekocht het met zijn leven.

Is dit nu de spreekwoordelijke druppel? Of moeten er nog doden vallen voor actie ondernomen wordt?

De Brusselse Big Apple blinkt mooi van ver, maar als je van korter bij kijkt, zijn er vele rotte plekken te ontwaren. Ondertussen neemt de Brusselse Procureur des Konings Bulthé een schijnheilige “Petrus”-houding aan. De haan had nog geen twee keer gekraaid en ziedaar, flamboyante Bruno stond temidden van het Redersplein een persconferentie te geven en gebruikte de gevleugelde woorden “spuugzat” en “gratuit geweld” in één zin… Geveinsde verontwaardiging of gemeend? Ik hoop het tweede maar vrees het eerste.

Want wat is er echt aan de hand in Brussel? Als Brusselse politieagenten, vaak met risico voor eigen leven, agressieve jongelingen oppakken, zien zij diezelfde jongelingen enkele uren nadien weer vrolijk op straat rondlopen… Vrijgelaten op bevel van het Parket. Hoe frustrerend moet dat niet zijn voor die politieagenten die uiteindelijk ook maar hun job doen en de procedures volgen?

Wie is de grote baas van het Parket? Juist, de Procureur des Konings. Was B.B. in een vorig leven niet de Dirty Harry onder de onderzoeksrechters? Misschien kan Brussel wel een Dirty Harry gebruiken om de rotte plekken in de Big Apple weg te snijden.

Sommige reacties van lokale Brusselse baronnen zijn echter niet van die aard dat de malaise vlug zal opgelost geraken. Zo was er de tweet van Philippe Moureaux, burgemeester van Molenbeek, met de obligate uitdrukking van afschuw, gevolgd door een “informatief” maar veelzeggend zinnetje waarin hij benadrukte dat de feiten zich niet afgespeeld hebben in zijn gemeente Molenbeek. Nee inderdaad, het gebeurde op een paar honderd meter daarvandaan. Maakt dat het misschien minder erg? Deze keer heeft hij net niet gezegd dat het om een “fait-divers” gaat… Need to say more?

20120408-061539.jpg

Hoe gaat de MIVB reageren?

Die is op zoek naar een nieuwe directeur-generaal. Er zijn reeds meer dan 50 kandidaten. Hopelijk hebben ze een volledige jobomschrijving toegestuurd gekregen… De directeur-generaal die erin slaagt om de nodige veiligheidsmaatregelen snel te implementeren, verdient van mij gerust een bonus.

Dat het MIVB-personeel het werk heeft neergelegd enerzijds als eerbetoon aan hun overleden collega, anderzijds om hun ongenoegen te uiten, is volledig te begrijpen. Dat dit zou uitmonden in een langdurige staking, valt echter niet goed te praten. Hopelijk levert het gesprek met de verantwoordelijke ministers concrete resultaten op.

Of hoe het dramatisch weekend van de Brusselse vervoersmaatschappij bol staat van de paasthematiek. Hoewel ik vermoed dat slachtoffer noch dader een katholieke achtergrond hebben…

Mag ik u toch een Zalig en vooral Vredevol Pasen toewensen?