Weg met de #turteltaks! Leve de #tommeltaks?

Veel heisa rond de zogenaamde “Turteltaks” – officieel de “Vlaamse energieheffing”. Het was de voormalige Vlaamse minister van Energie, Annemie Turtelboom, die de bedenkelijke eer kreeg om een (energie)belasting naar haar genoemd te krijgen. Aanvankelijk was ze er zelfs nog fier op maar een belasting die genoemd wordt naar een liberale minister!? Dat is nog veel erger dan vloeken in de kerk, en vroeg of laat loopt dat fout af.

Een goede week geleden nam Annemie Turtelboom ontslag en werd ze prompt opgevolgd door partijgenoot Bart Tommelein. Maar in tegenstelling tot wat sommigen hadden gehoopt, verdween de Turteltaks niet samen met zijn geestelijke moeder. Zou de Turteltaks dan toch naadloos overgaan in de Tommeltaks?

De nieuwe minister van Energie lanceerde vrijdag een opmerkelijke campagne. Particulieren zouden massaal zonnepanelen moeten leggen zodat de Turteltaks op termijn toch verlaagd zou kunnen worden. Verrassende uitspraak want net die vermaledijde zonnepanelen waren de oorzaak van die ellendige Turteltaks!

Enige nuance is hier wel op zijn plaats. Niet de zonnepanelen zelf, maar de oversubsidiëring (nl. het kwistig uitdelen van groenestroomcertificaten door de Vlaamse overheid) ervan was de bron van alle ellende. Ondertussen is er gelukkig een einde gekomen aan deze sinterklaaspolitiek, hoewel wij met zijn allen nog vele jaren mogen opdraaien voor het afbetalen van deze gigantische schuldenberg.

Maar waarom zouden wij dan wel zonnepanelen op ons dak moeten leggen, beste Bart?

Omdat 1) het financieel rendabel is – zonnepanelen brengen tegenwoordig meer op dan je centen op een spaarboekje en 2) omdat Vlaanderen tegen 2020 zijn klimaatdoelstellingen moet halen met 10,5% hernieuwbare energie terwijl we nu nog maar aan 5,5% zitten.

Vlamingen zijn echter veel meer geïnteresseerd in het effect op hun portemonnee. Wat kan hun die abstracte klimaatdoelstellingen schelen?

Eventjes op Twitter navragen dan maar:

Zeer nobel natuurlijk, maar toch blijf ik ervan overtuigd dat je mensen op andere manieren moet overtuigen.

Zonnepanelen, zelfs zonder groenestroomcertificaten, hebben een aantrekkelijk financieel rendement. Daarin heeft de minister gelijk. Ze brengen tegenwoordig meer op dan spaarboekjes. Dat is ook de reden dat ik binnenkort mijn spaarboekje ga plunderen en zonnepanelen ga installeren. Toen mijn werkgever een paar maanden geleden een groepsaankoopactie organiseerde, ben ik aan het rekenen geslagen. En inderdaad, een aantrekkelijke korting én de alsmaar stijgende energiefactuur (die voornamelijk uit distributiekosten, turtel- en andere taksen bestaat) hebben mij snel over de streep kunnen trekken.

Maar een rendement van 8% of meer? Terugbetaald na 7 of 8 jaar? Forget it! Dat zijn commerciële en politieke praatjes. Volgens mijn eigen berekeningen kom ik aan een rendement van ongeveer 4% op 25 jaar en een terugverdientijd van 15 jaar.

Eén van de redenen voor dit lager dan verwacht rendement en de langer dan verwachte terugverdientijd, zijn de talloze taksen en heffingen, waarvan de belangrijkste de netvergoeding, of prosumententarief is.

Ik heb voor mijn concrete situatie een simulatie gemaakt van mijn energiefactuur voor 2016-2017 zonder zonnepanelen enerzijds, en met zonnepanelen anderzijds.

Wat blijkt nu? Zonder zonnepanelen gaat 35% van mijn totale stroomfactuur naar de overheid. Die 35% bestaat uit BTW, bijdrage op groene stroom, bijdrage op warmtekrachtkoppeling, turteltaks, allerlei federale en Vlaamse heffingen, …).

energiefactuur zonder zonnepanelen

Mét zonnepanelen gaat bijna twee derde, 64% van mijn stroomfactuur naar de overheid!

energiefactuur met zonnepanelen

In dit Excel werkblad kan je de details van mijn berekening bekijken. De prijzen die ik gehanteerd heb, zijn bekomen met de prijscalculator van Elegant, mijn huidige energieleverancier.

Hoe kan de overheid meer mensen ertoe aanzetten om zonnepanelen te leggen?

Door er voor te zorgen dat mensen de overheid vertrouwen. Door niet om de zoveel tijd te zitten morrelen aan netvergoedingen, prosumententarieven, en dergelijke (cfr. dit artikel in De Standaard). Door de netvergoedingen gelijk te schakelen tussen alle netbeheerders. Door de netvergoedingen substantieel te verlagen, of nog beter: ze af te schaffen.

Want het kan toch niet dat de overheid ons massaal zonnepanelen doet leggen en als puntje bij paaltje komt, verantwoordelijk is voor maar liefst twee derde van onze energiefactuur?

Update 04/07/2016

Gisteren en vandaag een interessante gedachtewisseling gehad met de Minister van Energie naar aanleiding van deze tweet:

Ik vermoed dat mijn boodschap toch wel eerlijk en transparant was, maar als dat toch niet zo zou zijn, dan komt dat misschien doordat ik té veel politici op Twitter volg 🙂

Belfius kaartlezer en El Capitan

IMG_4928Nadat ik de meest recente versie van Mac OS X, namelijk 10.11 bijgenaamd “El Capitan”, had geïnstalleerd, kreeg ik mijn kaartlezer van Belfius niet meer aan de praat. Voor alle duidelijkheid, het probleem doet zich enkel voor indien de kaartlezer met de USB-kabel verbonden is, en (uiteraard) niet indien hij zonder kabel wordt gebruikt.

De collega’s van Belfius ICT werken momenteel aan een oplossing, maar voor de ongeduldigen (zoals ik…) is er een workaround.

Het komt erop neer dat je de “System Integrity Protection” in OS X El Capitan tijdelijk uitschakelt terwijl je de installatie van de card reader plug-in uitvoert.

Verwijder eerst het bestand “VascoCardReaderPlugin.plugin” uit de map /Library/Internet Plug-Ins. Deze zal straks door Direct Net toch terug geïnstalleerd worden.

De procedure om de System Integrity Protection uit te schakelen, vind je hier.

Na het uitschakelen van de SIP, ga je naar Belfius Direct Net en kies je voor aanmelden met USB-kabel. Direct Net zal nu de plug-in van de kaartlezer installeren.

Het is aan te raden om tenslotte de System Integrity Protection opnieuw te activeren.

Tussen haakjes: ook het gebruik van de kaartlezer met je eID (bv. op Tax-on-web) is na deze procedure terug in orde.

Federale Politie – Overtreden van een verkeersvoorschrift

Vandaag ontving één van de leden van het BIN (Buurt Informatie Netwerk) Eizeringen onderstaande e-mail. LET OP! Dit is geen mail die afkomstig is van de politie maar wel van cybercriminelen.

Politie of parket sturen rappels betreffende onbetaalde boetes of minnelijke schikkingen enkel via de gewone post. NOOIT VIA E-MAIL!

Klik dus in géén geval op de link “registreren” of op de logo’s!

Vandaag heeft ook het VTM journaal verwittigd voor dergelijke praktijken.

Het Jaar van de Kaaiman 2014

Beste wensen

Jaar van de Kaaiman 2014

‘Geachte redactie. Is het mogelijk mij een exemplaar van ‘Het jaar van de Kaaiman’ op te sturen? Ik vermoed dat bij mijn krant per ongeluk de eerste drukproef zat. Volstrekt onleesbaar. Hoogachtend, Koen Geens, minister van Justitie.’

Jaja, ‘t is goed vriend. En nog bedankt voor het begrotingstekort en de overheidsschuld, waarover je zo flagrant gelogen hebt.

‘Geachte redactie. Wel een dun boekje. Hoogachtend, Bart De Wever, voorzitter N-VA en NV-A.’

Och Here, wie spreekt? Het heeft een ProNoKal-dieet gevolgd, dat boekje, goed?

‘Geachte redactie. Ik vond alleen de foto’s min of meer geslaagd. Hoogachtend, Annemie Turtelboom, viceministerpresident en Vlaams minister van Begroting en Financiën.’

Dat kunnen we dan van die van u niet zeggen, tenzij als het Halloween is.

Nog iemand? ‘Geachte redactie. Kan ik er een paar gratis krijgen? Ik heb tenslotte naarstig meegewerkt aan de inhoud ervan. Hoogachtend, Johan Vande Lanotte, minister van Mislukkingen.’

Nee. Electrawinds heeft er vijf gekregen, vraag het daar.

‘Geachte redactie, we hebben zonet samen ‘Het jaar van de Kaaiman’ gelezen. Zou het geen goed idee zijn om volgend jaar de beste columns te bundelen in plaats van de slechtste? Hoogachtend, Kris en Hilde Peeters-Crevits, ex-koppel.’

‘Geachte redactie. Kan ik een gesigneerd exemplaar van ‘Het jaar van de Kaaiman’ krijgen? Het is voor een nichtje. Kunt u erin schrijven: ‘Voor Inge. Stockholm vaut bien une fesse.’ Dank bij voorbaat, Yves, secretaris-generaal IDEA, Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Assistentie.’

‘Geachte redactie. Ik hoef geen exemplaar van ‘Het jaar van de Kaaiman’, maar kunt u mij de facturen van de vele correctoren ter controle laten geworden? John Crombez, exfraudejager.’

‘Geachte redactie. Hebt u toevallig 800.000 exemplaren van ‘Het jaar van de Kaaiman’ te veel? Ik wil u daar kosteloos van verlossen. Het is om onze coöperanten te sussen. Patrick Develtere, voorzitter ACW (Alle Centen Weg).’

‘Geachte redactie. Hierbij zend ik u ‘Het jaar van de Kaaiman’ terug. Gelieve de portkosten op onderstaande rekening over te maken. Hoogachtend, Baby Back, vereffenaar sp.a.’

‘Geachte redactie, staat er in ‘Het jaar van de Kaaiman’ iets over onze Karel? Anders moet ik het niet hebben. Hoogachtend, Mireille Schreurs, politierechter Aalst. PS: mocht Peter D’Hondt erin belachelijk gemaakt worden, mag u mij twintig exemplaren toezenden.

‘Geachte redactie, waarom staat in ‘Het jaar van de Kaaiman’ niets over mij en Lisbeth Imbo, noch over haar overstap naar onze partij? Valère Descherp, binnenkort overtuigd Europeaan.’

Enzovoort. Wat een humor toch, bij onze politici. Ook af te lezen aan onze nationale financiën. Ondankbare mensen. Dat ze de zenuwen krijgen in 2015. Voor u, waarde en eerwaarde lezer van De Tijd, gemeend het allerbeste.

(uittreksel uit “Het Jaar van de Kaaiman 2014”, bijlage bij De Tijd van 27 december 2014)

Groeps-Test-Aankoop geklopt

Een tijdje geleden had ik mij ingeschreven op de 2e groepsaankoop energie van Test-Aankoop. Prijsbewust als ik ben (ahum) wou ik wel eens weten of ik bij mijn huidige leverancier Elegant nog wel goed zat. Ik had mij enkel ingeschreven voor elektriciteit; aardgas gebruik ik immers niet.

Een paar dagen geleden kreeg ik een mailtje van Test-Aankoop met het resultaat van de veiling voor mijn individueel geval:

Mail Test-Aankoop

Uiteraard kon ik het mij niet laten om hierover te tweeten:

Mijn tweet werd prompt opgepikt door Elegant en nu figureer ik op hun Facebook pagina. Vind ik leuk 🙂

Omslagfoto Elegant Facebook

Heb ik nu geen jaar gratis elektriciteit verdiend? Minstens… 😉

Even dromen…

Enkele bedenkingen van Willy De Waele, oud-burgemeester van Lennik.

Ik ben zeer benieuwd te vernemen hoe de Franstaligen zouden reageren indien:

 • Er in zes Waalse gemeenten een afzonderlijke benoemingsprocedure voor de burgemeesters zou worden opgedrongen;
 • Vlaamse magistraten bevoegd zouden worden in het arrondissement Nijvel;
 • De Vlamingen van het arrondissement Nijvel zouden mogen kiezen voor Vlaamse kandidaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Het Waalse Gewest ieder jaar 12 miljard € zou moeten overdragen aan Vlaanderen zonder enige resultaatverbintenis;
 • In het arrondissement Nijvel taalfaciliteiten zouden toegekend worden aan de Nederlandstaligen;
 • Vlaanderen aanspraak zou maken op Waals territorium;
 • De Franse Gemeenschap ieder jaar 461.000.000 € zou moeten uitgeven voor de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Het Waalse gewest over een periode van 20 jaar af te bouwen ieder jaar 300.000.000 € zou moeten afdragen aan Vlaanderen omdat “personne ne peut s’appauvrir”;
 • De Franstaligen geen beroep meer zouden kunnen doen op de Franstalige Kamers van de Raad van State;
 • De grendelgrondwet, de belangenconflictprocedures en de alarmbellen zouden afgeschaft worden;
 • De taalwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou toegepast worden zoals voorzien;
 • De procureur van het gerechtelijk arrondissement Brussel verplicht tot de Nederlandse taalrol dient te behoren;

Het is niet nodig een helderziende te zijn om te beseffen dat geen enkel Franstalig parlementslid dergelijke wetsvoorstellen zou in overweging willen nemen, laat staan goedkeuren.

In Vlaanderen echter hebben de parlementsleden van de B partijen geen enkel probleem om dergelijke toegevingen aan de Franstaligen cadeau te doen en te stemmen onder het goedkeurend oog van het staatshoofd en applaus van de regime getrouwe media.

Gedenk echter Cicero:

UT SEMENTEM FECERIS ITA METES

In Twemoriam

Deze aangrijpende grafrede van mijn allersympathiekste tweep @Tetteren wil ik u niet onthouden…

IN MEMORI HANS  #twexit

Och arme, TwitterGeus Hans Tierlanteyns + is tevroeg van ons heen gedronken.
De waard had man’s pijn meteen verzekerd tegen Groten Dorst,
maar daarbij hevig en stevig ingeschonken.

Dat had Hans Zenuwmans helemaal verkeerd ingeschat,
en viel meteen op zijn gat, pardoes in het reuzegrote kriekenvat
na wat zat gebroebel met schuim, is het #twitterstil zonder die Pajottengalm
Wees gerust Hans, we herinneren jou telkens weer, … aan die kriekenwalm.

Hou zouden we deze Heer Van Stand uit ’t Pajottenland kunnen vergeete,
dank zij onze volledig teruggekregen #twitterbandbreedte.

Nu kan ik vredig mijn pijp aan Maarten geven, hoewel Maarten toch nog eventjes geduld moet hebben 😉

 

Hoe wordt een gemiddelde energieprijs berekend? Met de SLP!

In de vorige blogpost vroeg ik mij af hoe de gemiddelde elektriciteitsprijs wordt berekend voor variabele tariefcontracten. Ik ging ervan uit dat een gewogen gemiddelde wordt berekend in functie van het aantal verbruiksdagen per kwartaal.

Een verdienstelijke poging – al zeg ik het zelf 😉 – maar beetje te simplistisch, zo blijkt nu. In mijn berekening veronderstelde ik een lineair energieverbruik doorheen het jaar, elke dag dus evenveel kWh.

Dankzij Maarten De Cuyper (Elegant) ben ik er achter gekomen dat er verbruiksprofielen bestaan, genaamd de Synthetische Lastprofielen, of SLP’s. Er bestaan verschillende SLP’s voor elektriciteit en voor gas, in functie van het type verbruiker. Deze SLP’s worden vastgelegd door de Vlaamse Energieregulator VREG en op haar website jaarlijks gepubliceerd.

Zo’n SLP geeft weer hoe het energieverbruik van een gemiddelde klant relatief verloopt doorheen het jaar. Dit relatief verbruik is zo gedetailleerd dat er zelfs gegevens per tijdseenheid van een kwartier bestaan. Ik veronderstel dat mijn energieleverancier niet per kwartier aanrekent, maar per dag, hierbij rekening houdend met piekuren en daluren?

Als we dit op een grafiek uitzetten, merken we meteen dat het energieverbruik in de zomer gemiddeld lager ligt dan in de winter, en dat het in de weekends hoger ligt dan in de week. Logisch…

De blauwe lijn in onderstaande grafiek is de schematische weergave van het Synthetisch Lastprofiel voor een “normale” residentiële klant. De rode lijn geeft het verbruik weer indien er wordt verondersteld dat elke dag van het jaar evenveel stroom wordt verbruikt (mijn eerste berekening dus).

SLP 2013

Ik heb mijn oorspronkelijke Excel berekening aangepast en de SLP’s van 2012 en 2013 geïntegreerd. Resultaat is dat de uiteindelijke gemiddelde energieprijs op de verbruiksfactuur hoger ligt dan in mijn vorige berekening. Jammer genoeg voor mijn portemonnee is dat wel logisch aangezien er in de winterperiode meer stroom wordt verbruikt, en dat bovendien de stroom in de winterperiode duurder is dan in de zomerperiode.

Opgelet: de grootte van dit Excel document is 20 Mb!

Excel workbook - Gemiddelde stroomprijs SLP

Over de methode van aanrekening van de groene stroombijdrage en bijdrage warmtekrachtkoppeling heb ik nog geen uitsluitsel. Mag ik veronderstellen dat dit volgens hetzelfde principe werkt?

Update 11.08.2013

Bij het toewijzen van de verbruikte kWh over de verbruiksperiodes wordt uiteraard ook gebruik gemaakt van de SLP’s. Maar er is wel een verschil tussen

1) de methode die de energieleverancier gebruikt voor de toewijzing van de energiekosten, groene stroombijdrage en bijdrage WKK, en

2) de methode die de netbeheerder gebruikt voor de toewijzing van de distributiekosten.

De energieleverancier zal het piek- en dalverbruik van de SLP samentellen (“SLP niet-binair”) terwijl de netbeheerder een onderscheid maakt tussen piek- en dalverbruik (“SLP binair”). Dit verklaart waarom de toegewezen kWh in beide methodes lichtjes verschillend zijn.

Volgend Excel document maakt dit met een concreet voorbeeld duidelijk. Het gaat hier om mijn elektriciteitsverbruik van 10.07.2012 tot en met 29.06.2013 waarbij 3.863 kWh (piekuren) en 5.245 kWh (daluren) moeten worden toegewezen worden aan 2012 resp. 2013.

Excel workbook - Toewijzing kWh aan verbruiksperiodes

Hoe wordt een gemiddelde energieprijs berekend?

Energieleverancier Elegant werkt met slechts 1 tariefformule voor de elektriciteit die ze levert, en 1 formule voor aardgas.

Het gaat hier om variabele energieprijzen. De energieprijzen die ze hanteert, worden voor elk kwartaal vastgelegd en zijn (volgens een eenvoudige en transparante formule) afgeleid van de groothandelsprijzen. Maandelijks betaalt de klant een voorschot, maar zijn afrekening gebeurt echter 1 keer per jaar, namelijk na de meteropname door Eandis of Infrax.

Hoe wordt nu de prijs bepaald voor het jaarverbruik van de klant? Let op: ik heb het hier enkel over de energieprijs, niet over de distributietarieven, taksen e.d.

Aangezien het onbekend is hoeveel de klant verbruikt heeft in elk kwartaal, wordt verondersteld dat de klant elke dag evenveel verbruikt heeft en zal er dus een gemiddelde prijs moeten genomen worden.

Hoe wordt deze gemiddelde prijs bepaald? Logischerwijze dient er rekening gehouden te worden met het aantal dagen per kwartaal waarop de factuur betrekking heeft, m.a.w. dient er een gewogen gemiddelde berekend te worden.

Ik heb in de volgende Excel sheet een voorbeeldje uitgewerkt voor een verbruiksperiode die loopt van 01.07.2012 tot en met 15.07.2013:

Klopt deze berekening? Is dit de wijze waarop Elegant de gemiddelde prijs op de verbruiksfactuur van de klant berekent? En is deze methode ook van toepassing op de “bijdrage groene stroom + WKK”?